Kontaktujte nás DNA Energie, spol. s r.o.
Kmochova 406, 280 02 Kolín
IČ: 25092065
DIČ: CZ25092065
Tel.: 327 316 339
Fax.: 327 316 405
E-mail: energie@dna.cz

Napište nám

Kompenzační (ochranné) tlumivky

V rozvodných sítích se zvyšuje počet spotřebičů s nelineární charakteristikou. Tyto spotřebiče jsou zdrojem vyšších harmonických, jež negativně ovlivňují průběh sinusového elektrického proudu a napětí. Patří mezi ně především pohony s řízenými usměrňovači, střídavé frekvenční měniče, středofrekvenční pece, usměrňovače pro elektrolýzu aj. Dosáhne-li podíl výkonu těchto spotřebičů k celkovému instalovanému výkonu vyšších hodnot, vzniknou při připojení klasických nechráněných kompenzačních kondenzátorů rezonanční jevy, které vyvolávají chybné působení nadproudových ochran a ruší počítačové a telekomunikační sítě.

Může také dojít k poškození kondenzátorů. Z toho důvodu předřazujeme kompenzační tlumivky, které

  1. omezují amplitudu proudových rázů při spínání
  2. omezují rezonanční jevy a slouží jako ochrana kompenzačních kondenzátorů před účinky vyšších harmonických
  3. zabraňují odsávání kmitočtu HDO z rozvodné sítě

Při velkém zkreslení sinusového průběhu el. proudu, kde nepostačují ochranné tlumivky, musíme do elektrického obvodu včlenit kompenzační filtry.

Kompenzační tlumivky jsou standardně laděny na frekvenční kmitočet 189 Hz, stupeň zacívkování je 7%. Jsou vyráběné v tepelné třídě F. Na sloupku tlumivky je umístěna tepelná ochranná pojistka, která slouží proti přehřátí a následnému poškození tlumivky. Celoměděné vinutí je ukončeno v silových svorkách, nebo plochým vodičem.

Tlumivky nutno včlenit do elektrického obvodu přesáhne-li THDU 3%.

Výkonová řada filtračních (hradících) tlumivek pro standardní kompenzační kapacitní baterie

Typové označení
[400V]

Výkon kond. baterie Qncond [kVAr] Výkon komp. bloku Qnkomp [kVAr] Kapacita kond. Ccond [uF] Indukč- nost tlumivky Lnfaz [mH] Jmen. kapacitní proud In [A] Proud linearity I_lin [A_ac] Hmotnost [kg]
TLF-2,2 kVAr 2,5 2,222 3 x 14 17,255 3,2 5,6 2,5
TLF-4,4 kVAr 5 4,443 3 x 28 8,627 6,4 14,1 3
TLF-5,55 kVAr 6,25 5,55 3 x 34 6,907 8,0 15,3 4
TLF-6,7 kVAr 7,5 6,665 3 x 42 5,752 9,6 16,8 6
TLF-8,9 kVAr 10 8,887 3 x 57 4,314 12,8 22,4 6
TLF-11,1 kVAr 12,5 11,108 3 x 68 3,451 16 28,1 7
TLF-13,3 kVAr 15 13,33 3 x 82 2,876 19,2 33,7 9
TLF-17,8 kVAr 20 17,773 3 x 111 2,157 25,7 44,9  
TLF-22,2 kVAr 25 22,216 3 x 137 1,725 32,1 56,1 16
TLF-26,7 kVAr 30 26,66 3 x 166 1,438 38,5 67,3 17
TLF-35,5 kVAr 40 35,546 2*(3x111) 1,078 51,3 89,8 26
TLF-44,4 kVAr 50 44,433 2*(3x137) 0,863 64,1 112,2 25
TLF-53,3 kVAr 60   2*(3x166)       31

(pro Un= 400 V, Uc= 440 V, fn= 50 Hz, p= 7,00 %, frez= 189 Hz)

 

Dle požadavku lze dodat i jiné parametry tlumivek (např. stupeň zacívkování 14%, naladění na jiný rezonanční kmitočet, ...)
© 2011 DNA Energie, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování či šíření obsahu bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.
Doporučujeme stylová moderní i klasická svítidla ACW
Created by Stopradesign

Vyplňte prosím ochranný přepis proti spamům, děkujeme za pochopení.

secureimage
:
zvolit jiný obrázek pro přepis

Kontaktní formulář byl úspěšně odeslán