Kontaktujte nás DNA Energie, spol. s r.o.
Kmochova 406, 280 02 Kolín
IČ: 25092065
DIČ: CZ25092065
Tel.: 327 316 339
Fax.: 327 316 405
E-mail: energie@dna.cz

Napište nám

Analýza sítě

Měření a analýza sítě NN (do 1000V) všem odběratelům elektrické energie (typ A, B, C, D) kompletní analýzu odběru a to pomocí analyzátoru, který měří parametry el. sítě (např. U, I, P, Q, cos, THD, nesymetrie).

Pomocí analyzátoru C.A.8334B Chauvin provádíme:

 • měření činnosti kompenzačního zařízení
 • měření parametrů 3f. sítě
 • měření výskytu vyšších harmonických
 • měření celkového odběru odběratele
 • měření pro optimalizaci 1/4 hodinového maxima
 • měření toků činné a jalové energie
 • měření nesymetrií

Na základě měření Vám zpracujeme protokol z naměřených hodnot, na jeho základě navrhneme optimální řešení s ohledem na technickou úroveň zařízení a návratnost investice. V případě Vašeho zájmu dodáme, instalujeme a provedeme:

 • vhodné kompenzační zařízení, tj. požadovaný výkon zaručující optimální vykompenzování, velikost jednotlivých stupňů, se spínáním pomocí stykačů nebo tyristorů
 • vhodné filtrační kompenzační zařízení, tj. kompenzační zařízení k odsávání vyšších harmonických
 • vhodnou optimalizaci spotřeby el. energie a hlídač 1/4 maxima, tj. snížení nákladů za el. energii a tím i nemalé úspory finančních prostředků vlivem regulace elektrických spotřebičů sledování odběrů W, VAr, cos Fí, kWh, kVArh, s případným návrhem výhodnější sazby pro odběratele.
 • rekonstrukce kompenzačních rozváděčů nebo částečné opravy, tj. výměny regulátorů RQ5 a WOR, výměny špatných kondenzátorů, stykačů, pojistek a jiné opravy rozvaděčů
 • ekologickou likvidaci starých olejových kondenzátorů nebo kondenzátorů s obsahem PCB

Ke stažení

Protokol z měření [*.pdf, 1 MB]

Ekologická likvidace

Informace k novému zákonu č. 185/01 Sb.
související s nakládáním se zařízením obsahující PCB ve smyslu § 25-27 zákona a Vyhl. MŽP č. 384/01 Sb.

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s výrobky obsahující PCB nebo s PCB příp. provozují zařízení, která PCB obsahují, jsou povinny poskytovat správním úřadům veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s výrobky obsahující PCB a informace související s provozem zařízení obsahující PCB.

Zařízení, které obsahují nebo obsahovaly PCB (např. transformátory, kondenzátory, nádrže se zbytky náplně) a zařízení, které mohou obsahovat látky s obsahem PCB, zejména olejové transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem, hydraulická důlní zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou nebo části těchto zařízení obsahující více jak 5 litrů kapalin podléhají evidenci.

Vlastníci (držitelé) PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení obsahující PCB jsou povinni v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010 zajistit jejich odstranění.

Provozovatelé zařízení obsahující PCB jsou povinni označovat tato zařízení, včetně objektů kde jsou tato zařízení umístěna stanoveným způsobem. Provozovatelé dekontaminovaných zařízení jsou rovněž povinni označovat tato zařízení podle stanoveného předpisu.

Provozovatelé zařízení obsahující PCB nesmějí tato zařízení doplňovat. Do doby vyřazení z provozu mohou taková zařízení pouze udržovat tak, aby zařízení bylo v dobrém technickém stavu a nedocházelo k úniku jejich náplně.

Pokud provozovatelé nebo vlastníci zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci stanoveným způsobem prokáží Ministerstvu životního prostředí, že jejich zařízení neobsahuje PCB, odpadají výše uvedené povinnosti (odstranění zařízení a označování zařízení).

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů nebo skladují zařízení nebo látky s obsahem PCB v celkové koncentraci větší jak 0,005% hm. (50 mg/kg), jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení a látkách v rozsahu daným právním předpisem a oznámit takovou skutečnost ministerstvu do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

Pokuty do výše 1 000 000 Kč uloží Inspekce životního prostředí jestliže se nevede ve stanoveném rozsahu evidence nebo zařízení resp. látek s obsahem PCB nebo neplní ve stanoveném termínu ohlašovací povinnost.

Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží Inspekce tomu, kdo neplní povinnosti stanovené zákonem při nakládání s odpady s obsahem PCB

Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2002.
© 2011 DNA Energie, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování či šíření obsahu bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.
Doporučujeme stylová moderní i klasická svítidla ACW
Created by Stopradesign

Vyplňte prosím ochranný přepis proti spamům, děkujeme za pochopení.

secureimage
:
zvolit jiný obrázek pro přepis

Kontaktní formulář byl úspěšně odeslán